Cakes inc. Nails

Stick it glue 2GR - 10 stuks

5,85€ 8,35€

Een supersnelle drogende nagellijm. De Stick it lijm hardt in slechts enkele seconden uit en vormt een extreem sterke hechting. Ideaal voor het bevestigen van nageltips. Eenvoudige en perfecte controle tijdens het aanbrengen. Laat drogen voordat u een ander product aanbrengt.

Waarschuwing: Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Cyanoacrylaat.

Gevaarlijk!

Plakt binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen voor professioneel gebruik. Inademing van damp vermijden. Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Draag beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. indien mogelijk contactlenzen verwijderen; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.

Ingrediënten: ethylcyanoacrylaat, poly (methylmethacrylaat), BHA.

Inhoud: 2 g, verpakking met 10 stuks.

You may also like

Recently viewed